PTSD

PTSD er en forkortelse af posttraumatisk stresssyndrom. Et traume som kræver behandling. Når et traume ikke behandles, opstår traumesymptomer.  Og hvis der er mange symptomer og de ikke behandles, kan de gå over i syndromer (derfor navnet posttraumatisk stresssyndrom).

Hvordan opstår PTSD … og som ofte typisk er kendt hos soldater, ambulanceredere, politi folk,  eller mennesker i al almindelighed som har været udsat for en voldsomme hændelser uden at kunne handle herpå … eller ifølge Metasundhed, noget der har været Uventet, Dramatisk, Isolerende, Nul strategi, eller også kaldet en UDIN !

Posttraumatisk stresssyndrom kan opstå, når man overvældes af et traume og føler sig forsvarsløs eller er ude af stand til at forsvare sig på en konstruktiv måde. Der er ved PTSD tale om en reaktion på en traumatisk oplevelse, som har været meget overvældende og belastende: Under traumet føler man sig truet på livet – og er måske også reelt i livsfare.

Hvilke former for traumer kan fremkalde PTSD …

Enhver form for situation, hvor man føler sig truet på livet, kan fremkalde PTSD: Eksempelvis traumatiske oplevelser fra krig og skuddramaer i andre sammenhænge, forfølgelse, tortur, naturkatastrofer, (seksuel) misbrug (i opvæksten, i parforhold m.m.), voldtægt, bilulykker, operationer, abort, fødsler, mobning/stress på arbejdspladsen og som tilskuer til andre menneskers traumatiske oplevelser.

Der findes mange forskellige typer af traumer. Man kan også tale om traumer, hvis man ikke er blevet set eller hørt som barn, eller ofte har følt sig misforstået. Måske endda er blevet truet og udsat for vold eller seksuelle krænkelser. Disse nævnte situationer kan alle virke særdeles overvældende og umiddelbart give sig tilkende i vores følelser og psykiske velbefindende.

Symptomer …

Symptomer efter traumer kan være;

 • Traumet gentages, i løbet af døgnet
 • Mareridt
 • Søvnbesvær, ikke sammenhængende søvn, for meget / for lidt
 • Spiseforstyrrelser
 • Natlige svedeture
 • Humørsvingninger / vrede / angst
 • Depression
 • Fobier
 • Hukommelsessvigt
 • Mistet lysten til sex
 • Kropslige symptomer, eksempelvis kronisk smerte

 I følge Peter A. Levine …

Traumer ligger i nervesystemet. Ikke i erindringen. De symptomer, som opstår p.g.a. traumer, kan i de fleste tilfælde helbredes. Man kan forløse de traumeenergier, som er indkapslet og lagret i det autonome nervesystem. Måske har du allerede gjort bekendtskab med, hvordan det autonome nervesystem kan regulere sig selv ovenpå, at du er blevet overvældet i en situation? Kender du til, at hænderne ryster efter en stresset eller traumatiseret oplevelse? Når hænderne ryster efter en overvældende oplevelse, forløser kroppen overskudsenergi.

Traumer er primært fysiologiske og berører først og fremmest vores kroppe og instinkter. Derudover følelser og psykiske velbefindende. Når et menneske traumatiseres, ligger det naturligt at benytte funktioner, som vi har kunnet gøre brug af langt tilbage i evolutionen; kamp-flugt-reaktion og fastfrysning. Disse forsvarsmekanismer har vi tilfælles med dyrene. Du har sikkert mange gange enten i den virkelige verden eller i dokumentar-programmer set dyr gå til angreb eller blive jaget (kamp-flugt-reaktion). Når dyr overvældes, udløses en række stresshormoner, så dyret kan klare opgaver, det ellers ikke ville være i stand til at udføre og udholde. Ved at kæmpe eller flygte udløses denne energi. En anden forsvarsreaktion er fastfrysning. Jeg giver ofte mine klienter det klassiske billede af en lille fugl, som flyver mod en rude, falder ned og ligger som død (fastfrysning); snart kan man se fuglen sitre og derefter flyve væk. Netop sitringerne er af stor værdi; den ekstra energi, som stresshormoner skaber, kanaliseres ud af fuglen via disse sitringer. Fordi dyrene enten kæmper eller flygter eller sitrer, traumatiseres de ikke. Hvis dette ikke sker, kan dyrene i naturen simpelthen ikke overleve. De dør: Et traumatiseret dyr kan ikke klare sig blandt andre dyr.

 • Mennesket har brug for de samme processer, når nervesystemet overvældes. Hvis vi udsættes for situationer, der fremkalder lignende stressreaktioner, har vi også brug for at kæmpe, eller flygte eller sitre; d.v.s. kanalisere energien ud af kroppen igen. Ikke-udladet energi oplagres i nervesystemet. Derved bliver den låst fast og skaber en platform for traumesymptomer. Hos mennesker ligger kamp-flugt-reaktionen ofte ikke lige for; eksempelvis mærker kroppen, hvad der sker på et operationsbord, men som regel er patienten bedøvet og kan ikke sådan flygte!! I de fleste tilfælde handler det jo også om en vigtig operation, som skal gennemføres ud fra et lægeligt skøn. Når vi mennesker oplever forsvarsmekanismen “fastfrysning”, er det ofte meget svært at tillade sitringer eller på anden vis vende tilbage fra denne “ubevægeligheds-reaktion”. Derfor traumatiseres vi. Det er dog muligt i terapi at sætte disse processer i gang.

  Hvordan behandles et PTSD traume ?

  Ved behandling af PTSD – bruger jeg EFT / TFT, og avanceret spørge teknik, til at frembringe traumet og lade klienten blive i ubehaget, nogle gange kan det være svært at komme forbi “reptilhjernen”, men ved at lave en “kontrakt” med dig selv snyder vi os vej forbi, eller laver en historie, der er altid en vej der til.